Ba Fa Routine


 


   42 Sword Competition Form
   Name of Movements


   1. Preparing Form (Yu Bei Shi)
   2. Indra Pounds with Tilt Hammer (Jin Gang Dao Dui)
   3. Lazy About Grasping Robe (Lan Zha Yi)
   4. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
   5. Single Whip (Dan Bian)
   6. Indra Pounds with Tilt Hammer (Jin Gang Dao Dui)
   7. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)
   8. Oblique Form (Xie Xing)
   9. Brush Knee (Lou Xi)
   10. Twist Step (Ao Bu)
   11. Oblique Form (Xie Xing)
   12. Brush Knee (Lou Qi)
   13. Twist Step (Ao Bu)
   14. Hidden Hand Punch (Yan Shou Gong Quan)
   15. Indra Pounds with Tilt Hammer (Jin Gang Dao Dui)
   16. Lean with Back (Pie Shen Quan)
   17. Blue Dragon Out of Water (Qing Long Chu Shui)
   18. Both Hands Push (Shuang Tui Shou)
   19. Fist Under Elbow (Zhou Di Kan Quan)
   20. Twist Arm Retreat (Dao Juan Gong)
   21. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)
   22. Oblique Form (Xie Xing)
   23. Flash the Back (Shan Tong Bei)
   24. Hidden Hand Punch (Yan Shou Gong Quan)
   25. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
   26. Single Whip (Dan Bian)
   27. Move Hands (Yun Shou)
   28. High Pat Horse (Gao Tan Ma)
   29. Rub the Right Foot (You Cha Jiao)
   30. Rub the Left Foot (Zuo Cha Jiao)
   31. Kick with Left Heel (Zuo Deng Yi Gen)
   32. Wade Forward and Twist Step (Qian Tang Ao Bu)
   33. Punch Down Towards Ground (Ji Di Chui)
   34. Double Kick (Ti Er Qi)
   35. Shield Heart with Fist (Hu Xin Quan)
   36. Whirlwind Foot (Xuan Feng Jiao)
   37. Kick with Right Heel (You Deng Yi Gen)
   38. Hidden Hand Punch (Yan Shou Gong Quan)
   39. Small Capture and Strike (Xiao Qin Da)
   40. Cover Head and Push Mountain (Bao Tou Tui Shan)
   41. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
   42. Single Whip (Dan Bian)
   43. Forward Move (Qian Zhao)
   44. Backward Move (Hou Zhao)
   45. Part Wild Horse's Mane (Ye Ma Fen Zong)
   46. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
   47. Single Whip (Dan Bian)
   48. Fair Lady Threads Shuttle (Yu Nu Chuan Suo)
   49. Lazy About Grasping Robe (Lan Zha Yi)
   50. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
   51. Single Whip (Dan Bian)
   52. Move Hands (Yun Shou)
   53. Sweep Leg with Both Hands (Shuang Bai Lian)
   54. Swing Foot and Stretch Down (Bai Jiao Die Cha)
   55. Golden Rooster Stands on One Leg(Jin Ji Du Li)
   56. Twist Arm Retreat (Dao Juan Gong)
   57. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)
   58. Oblique Form (Xie Xing)
   59. Flash the Back (Shan Tong Bei)
   60. Hidden Hand Punch (Yan Shou Gong Quan)
   61. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
   62. Single Whip (Dan Bian)
   63. Move Hands (Yun Shou)
   64. High Pat Horse (Gao Tan Ma)
   65. Cross Feet (Shi Zi Jiao)
   66. Punch at Underbelly (Zhi Dang Chui)
   67. Monkey Looks for Fruit (Yuan Hou Xian Guo)
   68. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
   69. Single Whip (Dan Bian)
   70. Dragon on Ground (Que Di Long)
   71. Step Up to Form Seven Stars (Shang Bu Qi Xing)
   72. Step Down to Ride the Tiger (Xia Bu Kua Hu)
   73. Sweep Leg with Both Hands (Shuang Bai Lian)
   74. Head On Blow (Dang Tou Pao)
   75. Indra Pounds with Tilt Hammer (Jing Gang Dao Zhui)
   76. Closing Form (Tai Ji Shou Shi)
    

 


Online Sale


More Details


Tai Chi School


Local   Online


Ba Fa Application


Jincai Cheng

Create Your Badg


Contact:
Tel: 713 270 6797
Email:
jincaich@gmail.com

 
© 2004. International Chen Style Tai Chi Development Center. All rights reserved.
9968 Bellaire Blvd. #200
HOUSTON TX 77036
Tel: 713 270 6797
Fax:713 270 6790

Email: jincaich@gmail.com