Ba Fa Routine


 

American Standard Chen Style Tai Chi Chuan Competition Form

1.  Qi Shi – Preparing Form

2.  Jin Gang Dao Dui – Indra Pounds with Tilt Hammer

3.  Lan Zha Yi – Lazy About Grasping Robe

4.  You Liu Feng Si Bi – Right Six Sealing & Four Closing

5.  You Dan Bian – Right Single Whip

6.  Jin Gang Dao Dui - Indra Pounds with Tilt Hammer

7.  You Yan Shou Gong Quan – Right Hidden Hand Punch

8.  Lian Huan Quan – Interlocking Fists

9.  Zuo Liu Feng Si Bi – right Six Sealing & Four Closing

10. Zuo Dan Bian – Left Single Whip

11. Zuo You Yun Shou- Left & Right Move Hand

12. Gao Tan Ma – High Pat Horse

13. Zuo You Lian Zhu Pao – Left & Right Punch in Succession

14. Shan Tong Bei – Flash the Back

15. Zhi Dang Chui – Punch at Underbelly

16. Yuan Hou Xian Guo – Monkey Looks for Fruit

17. Shuang Tui Shou – Double Hand Push

18. You Ti – Right Kick

19. Zuo Ti – Left Kick

20. You Ti – Right Kick

21. Zuo You Ye Ma Fen Zong – Left & Right Parting the Wild House Mane

22. Que Di Long – Dragon on Ground

23. Hu Xin Quan – Shield Heart with Fist

24. Zuo You Yan Shou Gong Quan – Left & Right Hidden Hand Punch

25. Xuan Feng Jiao – Whirlwind Foot

26. You Deng Yi Gen – Kick with Right Heel

27. You Yan Shou Gong Quan – Right Hidden Hand Punch

28. Sao Tang Tui – Sweeping Leg

29. Zhan Shou – Chop with Hand

30. You Yan Shou Gong Quan – Right Hidden Hand Punch

31. Xiao Qin Da – Small Capturing Strike

32. Shuang Bai Jiao – Double Kick

33. Dang Tou Pao – Head On Blow

34. Shou Shi – Closing Form

 

Online Sale


More Details


Tai Chi School


Local   Online


Ba Fa Application


Jincai Cheng

Create Your Badg


Contact:
Tel: 713 270 6797
Email:
jincaich@gmail.com

 
© 2004. International Chen Style Tai Chi Development Center. All rights reserved.
9968 Bellaire Blvd. #200
HOUSTON TX 77036
Tel: 713 270 6797
Fax:713 270 6790

Email: jincaich@gmail.com